Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 8 GoPage size:
21 Lữ Nguyễn Văn Lữ Trưởng Công an
Xã Tam Thanh
0965196932


22 Minh Nguyễn Văn Minh Xã đội trưởng
Xã Tam Thanh
0983226455


Nguyenvanminhtt1976@gmail.com
23 Nhuận Lê Phú Nhuận Văn phòng - Thống kê
Xã Tam Thanh
0975225269
0510. 3859193
0510. 3859193
vpubndtamthanh@gmail.com
24 Lương Nguyễn Văn Lương Bí thư - CT HĐND
Xã Tam Phú
0905342755
0510. 2211013

25 Vương Nguyễn Đức Vương Phó BT- CT UBND
Xã Tam Phú
0905439160
0510. 2210662

ducvuongtp@gmail.com
26 Hiệp Nguyễn Văn Hiệp PCT HĐND
Xã Tam Phú
0388 583572


27 Hùng Nguyễn Văn Hùng PCT UBND
Xã Tam Phú
0973560232


hungtaky2011@gmail.com
28 Cư Nguyễn Quang Cư PCT UBND
Xã Tam Phú
0932485525
0510. 3888044

cutamphu@gmail.com
29 Tú Đỗ Văn Tú CT UBMTTQVN
Xã Tam Phú
0932533278


30 Kiêm Trương Văn Kiêm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Phú
0934828434
0510. 3888005

truongvankiemmttp@gmail.com
31 Quốc Nguyễn Anh Quốc Trưởng Công an
Xã Tam Phú
0966501773
0235.3888077

nguyenanhquoc1966@gmail.com
32 Tuyền Võ Văn Tuyền Xã đội phó
Xã Tam Phú
0905514519
0510. 3888055

33 Vận Nguyễn Văn Vận Văn phòng
Xã Tam Phú
0978720029
0510. 3888066
0510. 3888066
phuvan77@gmail.com
34 Cường Cao Văn Cường Bí thư
Xã Tam Ngọc
0949856644
0235.3844023

35 Phó Bí thư
Xã Tam Ngọc36 Hồng Nguyễn Thanh Hồng PCT HĐND
Xã Tam Ngọc
01652662933
0235.3506069

37 Yên Nguyễn Thanh Yên Chủ tịch UBND
Xã Tam Ngọc
0935700727


yenvinhcv@gmail.com
38 Phương Nguyễn Văn Phương PCT UBND
Xã Tam Ngọc
0935230049


vanphuongtp82@gmail.com
39 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh CT UBMTTQVN
Xã Tam Ngọc
0906507157


mattrantamngoc@gmail.com
40 Diễm Nguyễn Hồ Vân Diễm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Ngọc
0944484125


© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)