Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 7 GoPage size:
1 Cảnh Châu Ngọc Cảnh Bí thư -Chủ tịch HĐND
Xã Tam Thăng
0905951838
0510. 3888987

2 Hưng Nguyễn Tấn Hưng Phó Bí thư
Xã Tam Thăng
01222494498


3 Trí Huỳnh Minh Trí PCT. HĐND
Xã Tam Thăng
01685177475


4 Phong Châu Thanh Phong Chủ tịch UBND
Xã Tam Thăng
0973620744
0510. 3852103

5 Thắng Trần Quốc Thắng PCT UBND
Xã Tam Thăng
0983015844


6 Nho Lê Đình Nho PCT UBND
Xã Tam Thăng
0935040151
0510. 3888699

7 Thạnh Nguyễn Thị Thạnh CT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01223728356
0510. 3888699

8 Vinh Phạm Thành Vinh PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01659869410


9 Năm Phan Văn Năm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01208017386


10 Minh Nguyễn Đình Minh Trưởng Công an
Xã Tam Thăng
0985861877
0510. 3888903

11 Bền Châu Ngọc Bền Xã đội trưởng
Xã Tam Thăng
01266761615
0510. 3888459

12 Quốc Trình Công Quốc Văn phòng
Xã Tam Thăng
0935512382
0510. 3852103

congquoctt@gmail.com
13 Dũng Võ Tấn Dũng Bí thư Đảng uỷ
Xã Tam Thanh
0905741921
0510. 3857121

14 Đạo Nguyễn Văn Đạo Phó BT- CT HĐND
Xã Tam Thanh
0982619123
0510. 3857458

15 Minh Nguyễn Ngọc Minh PCT HĐND
Xã Tam Thanh
01698597548


16 Bình Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND
Xã Tam Thanh
0935963149
0510. 2210713

nguyenthanhbinh1978@gmail.com
17 Lâm Nguyễn Thanh Lâm PCT UBND
Xã Tam Thanh
0983251533
0510. 3857533

lamthanhnguyen1970@gmail.com
18 Lực Nguyễn Hồng Lực PCT UBND
Xã Tam Thanh
0935300568


nguyenhonglucpct@gmail.com
19 Bé Trần Văn Bé CT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0935512286
0510. 3857070

mattrantamthanh2020@gmail.com
20 Thuỷ Phạm Thị Thanh Thuỷ PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0965411498


© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)