Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Dự thảo chương trình nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020

Ngày đăng: 9:04 | 18/01 Lượt xem: 1154

Chiều ngày 16.01, Ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chủ trì buổi làm việc với các phòng, ban liên quan và địa phương về dự thảo chương trình nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Những năm qua, thành phố luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo bền vững thông qua các chính sách ban hành hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Đến nay, hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 365 hộ, tỷ lệ 1,21%, hộ cận nghèo còn 539 hộ, tỷ lệ 1,78%.Nhằm đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX, thành phố Tam Kỳ ban hành Chương trình Nâng cao chất lượng hiệu quả giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2018 – 2020với mục tiêu phấn đấu năm 2018  tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (giảm 60 hộ), năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8% (giảm 54 hộ) và năm 2020 trên địa bàn thành phố sẽ không còn hộ nghèo (thuộc đối tượng chính sách giảm nghèo). Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố mỗi năm 0,29% (89 hộ); 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập; riêng các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện và tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu được vay vốn; hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT cho hộ thoát nghèo bền vững trong thời gian 05 năm và 30% mệnh giá thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trong thời gian 02 năm; 100% hộ nghèo già cả, neo đơn không nơi nương tựa được nhận đỡ đầu và được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Đại diện lãnh đạo các ban ngành và xã, phường đã tham gia thảo luận, cho ý kiến thêm vào các giải pháp chủ yếu được đề ra trong chương trình; phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch. Cũng như nguồn kinh phí để thực hiện chương trình giảm nghèo có hiệu quả.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo của thành phố) tiếp thu các ý kiến bổ sung và hoàn thiện chương trình để trình UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng phương án triển khai kế hoạch, phân công cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên tham gia trợ giúp hộ nghèo; các phòng ban rà soát nắm bắt tình hình hộ nghèo trong lĩnh vực phụ trách để có biện pháp giúp đỡ. Bên cạnh đó, vận động các hội đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia giúp đỡ các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho các đối tượng.


Tác giả: QUANG SƠN

Nguồn tin: https://tamkyrt.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập