Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 7:27 | 09/11 Lượt xem: 1407

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa tổ chức công bố danh mục sách quý IV. Trong đó có năm tập tiếp theo của bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 55 - 59, giai đoạn 1996 - 2001) và nhiều tác phẩm của các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các tác phẩm có “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh…

Cuốn sách “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” gồm 1.084 trang, tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay.

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu đạt được, nội dung cuốn sách cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó chỉ rõ mục tiêu, phương hướng cần tiếp tục được hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Bên cạnh đó, còn có bộ sách viết về tiểu sử của các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng như Nguyễn Phong Sắc, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Đức Cảnh, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lương Bằng…

Những cuốn sách này có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, mang tính khoa học cao, có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.


Nguồn tin: chinhphu.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập