Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng: 14:30 | 20/08 Lượt xem: 557

Đây là nhận định GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, tại hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ An Giang tổ chức ngày 19/8, tại An Giang.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đọc tham luận tại hội thảo.


Tấm gương đạo đức cách mạng

Dự và chỉ đạo hội thảo có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội thảo còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cán cán bộ lão thành cách mạng, đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh An Giang.

Với 45 tham luận và 9 ý kiến trao đổi trực tiếp, hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ 4 nội dung chủ yếu. 

Cụ thể, xác định các nhân tố: gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Người có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay; Tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương An Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, nguyện trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Phát biểu chào mừng hội thảo, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người cộng sản tiêu biểu, cả cuộc đời cống hiến hy sinh, chí công vô tư, tất cả mọi lợi ích đều hướng về dân, về nước; cả cuộc đời 

“Bác Tôn là một tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Trong mọi mối quan hệ, Bác Tôn đều được kính trọng cũng chính vì ở Người luôn toát lên phong thái của một vị lãnh tụ giản dị, bao dung, gần gũi, thân thiết, xứng đáng nhận lời khen của Bác Hồ là: ‘Gương mẫu đạo đức cách mạng’”. 

Từ hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phải coi trọng hoạt động thực tiễn, bám sát cơ sở; phải coi trọng tổ chức cơ sở để phát huy sức mạnh tập thể của công nhân và phong trào của giai cấp vô sản; cần coi trọng công tác xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận 

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh có bài tham luận với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận”, nói về quá trình hoạt động cách mạnh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong tham luận, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đặc biệt nhấn mạnh về vai trò là người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sĩ lão thành cách mạng Việt Nam, là người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của đại đoàn kết Bắc - Nam, là người con ưu tú của dân tộc. Bác Tôn là vị Chủ tịch duy nhất của Mặt trận Liên Việt (1951 - 1955) sau khi sáp nhập Mặt trận Việt Minh với Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, đồng thời cũng là vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955 - 1977).
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Quang cảnh Hội thảo khoa học.

“Trong quá trình tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Bác Tôn có sự gắn bó mật thiết với Bác Hồ. Chính Bác Hồ là người đã đưa Bác Tôn đến với chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất - chủ nghĩa Mác-Lênnin để rồi từ đó Bác Tôn được cùng Bác Hồ trở thành lãnh tụ của dân tộc, cùng làm công bộc của nhân dân” - Phó Chỉ tịch Bùi Thị Thanh cho biết.

Nhấn mạnh về khả năng tập hợp tất thảy các lực lượng yêu nước, phát huy nội lực dân tộc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: “Hơn 30 năm liên tục được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tận tâm, tận lực giương cao ngọn cờ đại đoàn kết của lãnh tụ Hồ Chí Minh để lãnh đạo, tổ chức xây dựng và phát triển Mặt trận đoàn kết toàn dân, tập hợp tất thảy các lực lượng yêu nước, phát huy cao nhất nội lực của dân tộc và đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà tổ chức tài năng của Mặt trận đoàn kết dân tộc ở nước ta”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là người tiêu biểu nhất thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta, mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc trong thế kỷ XX. 

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định về Chủ tịch Tôn Đức Thắng: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đúc kết: “Trọn đời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng như một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Ngày nay, trước những đòi hỏi của cuộc sống mới, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng có ý nghĩa để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập, rèn luyện, noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”.


Tác giả: Quốc Trung

Nguồn tin: http://daidoanket.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập