Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhiều mục tiêu giảm nghèo chưa đạt được

Ngày đăng: 8:22 | 09/04 Lượt xem: 559

Sáng nay 8.4, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XXI), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được trong thực hiện Nghị quyết 02.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 Khóa XXI dành thời gian bàn thảo về giải pháp giảm nghèo bền vững. Ảnh: D.L
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XXI) dành thời gian bàn thảo về giải pháp giảm nghèo bền vững. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh giảm còn 31.537 hộ nghèo (31.471 hộ nghèo về thu nhập và 66 hộ nghèo về thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản), chiếm tỷ lệ 7,57%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội không có khả năng thoát nghèo chiếm 2,08%. Không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2018 còn 5,49%, tiệm cận với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của cả nước cuối năm 2018 (5,35%). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 5,33% so với năm 2015, bình quân giảm 1,78%/năm, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra (giảm bình quân 2 - 2,5%/năm).

Chia theo khu vực, ở đồng bằng còn 10.642 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,18%, giảm 2,97%); trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1,24%. Dự báo đến cuối năm 2020, khu vực đồng bằng còn dưới 2%, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Khu vực miền núi còn 20.895 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 25,38%, giảm 15,47%), bình quân giảm 5,16%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra (giảm ít nhất 5%/năm). Dự báo đến năm 2020, khu vực miền núi giảm còn khoảng 17%, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra.

 

Đối với 6 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a (3 huyện theo Nghị quyết 30a và 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao) còn 16.893 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 38,91%, giảm 16,14%), bình quân giảm 5,38%/năm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Dự báo đến năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn 6 huyện nghèo vẫn không đạt mục tiêu giảm 7%/năm như mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy. Ảnh: D.L

Đối với 66 xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 còn 17.009 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 39,64%, giảm 22,27%), bình quân giảm 7,42%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra. Dự báo đến năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn các xã nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt mục tiêu giảm 7%/năm như Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra. Tám xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình 257 còn 1.166 hộ (tỷ lệ 5,70%, giảm 6,99%), bình quân giảm 2,33%/năm, chưa đạt mục tiêu. Dự báo đến năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo cũng không đạt mục tiêu giảm 7%/năm như Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra.

Cuối năm 2018, toàn tỉnh giảm còn 13.841 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 3,32%, giảm 2,88%), bình quân giảm 0,96%/năm, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU đề ra. Hiện nay toàn tỉnh còn 8 xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (giảm 11 xã so với đầu năm 2016); còn 66 xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 18 xã so với đầu năm 2016). Theo tiêu chí xã đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng dân tộc, miền núi) ban hành cho giai đoạn 2016 - 2020, đến cuối năm 2020 tỉnh không còn xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; giảm khoảng 30 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. Toàn tỉnh vẫn còn 6 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, không có huyện thoát nghèo theo tiêu chí quy định.
Tác giả: DIỄM LỆ

Nguồn tin: http://baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập