Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Năm 2019, triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT ​

Ngày đăng: 15:02 | 20/02 Lượt xem: 363

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong lĩnh vực Bộ quản lý.


Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo Bộ TN&MT, năm 2019 một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Bộ là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Bộ sẽ rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số thành phần: về đăng ký tài sản lên từ 20-30; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

Bộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công mức độ 4).

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối sản phẩm nhóm 2, xây dựng, ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấpít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Tiếp tục, xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đặc biệt, Bộ sẽ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý nhà nước về kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, công tác TTHC luôn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu mà Bộ đặt ra trong những năm qua. Chính vì vậy, năm 2018, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 03/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%,  vượt 12,6% so với yêu cầu) đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa 09 TTHC có liên quan. Với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nêu trên, Bộ đã vượt chỉ tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (12,6%).  Đặc biệt, với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nêu trên, theo tính toán của Bộ, ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm và tăng chi phí cơ hội cho doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh. Việc cắt giảm sản phẩm hàng hóa, TTHC kiểm tra chuyên ngành Bộ cũng đã vượt chỉ tiêu chính phủ giao (vượt 43,3%); ước tính trung bình  hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 50.989 giờ công lao động và khoảng 3.038.689.320 đồng/năm.

Việc cắt giảm điều kiện, đầu tư kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ đã được Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đánh giá cao và là một trong 6 Bộ được Thủ tướng Chính phủ biểu dương tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ. Ngoài ra, trong năm 2018, với nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo và công chức, Bộ sẽ đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia; tiếp nhận, giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3 và 4; phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính giữa đất đai và thuế cũng là một điểm sáng của Bộ trong năm qua… Đây là một nỗ lực rất lớn của các cơ quan có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua./.

Tác giả: Bích Liên

Nguồn tin: http://cpv.org.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập