Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Những kết quả bước đầu

Ngày đăng: 14:45 | 29/10 Lượt xem: 590

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đang được triển khai sâu rộng tại Quảng Nam, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng thận trọng, hiệu quả.


Trước khi Trung ương Đảng ban hành các Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Quảng Nam đã chủ động giải thể, hợp nhất nhiều cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị.

Đi tiên phong

Đầu tuần này, kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể (gọi chung là khối đảng) đã chính thức công bố kết quả thi tuyển. Như vậy, cùng với thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước đó (Báo Quảng Nam đã đưa tin), những người không trúng tuyển (trong đó có nhiều người đang làm việc tại các cơ quan khối đảng) và tất cả người hợp đồng lao động khác trong khối đảng từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đều phải thôi việc trước ngày 1.1.2019.

Có thể nói, triển khai Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Trung ương, khối đảng trong toàn tỉnh đã thực sự nêu gương khi thực hiện sớm và toàn diện công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua phương án tổ chức bộ máy các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy với tổng số lượng phòng tối đa là 21 phòng và cấp phó phòng tối đa không quá 15 người. Riêng Văn phòng Tỉnh ủy đang nỗ lực xây dựng và triển khai đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Ở cấp huyện, các địa phương cũng đang triển khai quyết liệt việc hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; thí điểm chủ trương kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra ở một số huyện, thị xã, thành phố có điều kiện.

Vào cuộc đồng bộ

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến nay, sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm của 21 sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố. Nhìn chung, các đề án vị trí việc làm cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra trên 4 phương diện: chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức; số lượng biên chế. Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021 và giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2018. Ngoài ra, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo nhiều đề án khác, như:  đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hội quần chúng; sắp xếp, kiện toàn các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố; kiện toàn hệ thống tổ chức  các ngành y tế, GD-ĐT, dạy nghề; VH-TT&DL, khoa học - công nghệ.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể 85 đơn vị ở cả cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó giải thể Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung tâm Tin học - công báo tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh;  giải thể 16 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố; chuyển giao Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về UBND thị xã Điện Bàn quản lý; hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sơ sinh Quảng Nam vào Làng Hòa Bình Quảng Nam; từ 15 hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm sắp xếp thành 5 hạt kiểm lâm liên huyện; chuyển giao Ban Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; chuyển giao 18 chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất từ Sở Tài nguyên và môi trường, 30 trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm chăn nuôi thú y trực thuộc các chi cục của Sở NN&PTNT về UBND cấp huyện quản lý, đồng thời hợp nhất các trạm này với trạm khuyến nông - khuyến lâm thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

Tinh giản biên chế

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.694 trường hợp; trong đó có 53 trường hợp thuộc khối đảng, 1.634 trường hợp  khối nhà nước và 7 trường hợp thuộc khối doanh nghiệp nhà nước. Nhiều địa phương thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế, như Hội An, Đại Lộc, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My… Tuy nhiên, đáng chú ý là đối tượng được tinh giản chủ yếu tập trung tại các đơn vị sự nghiệp công lập các  ngành y tế, GD-ĐT (chiếm 76% so với tổng số tinh giản).

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX đã quyết nghị đến năm 2021, toàn tỉnh phải giảm 410 biên chế công chức (đạt tỷ lệ 11,4% so với biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2015); giảm 4.093 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (đạt tỷ lệ 12,1% so với số Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015). Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: “Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, cắt giảm phù hợp về biên chế. Không tăng biên chế và có lộ trình giảm dần biên chế viên chức đã giao đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Chỉ tuyển dụng số công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản”.

Tác giả: ĐĂNG KHOA

Nguồn tin: http://baoquangnam.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập