Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giám sát về kết quả tham mưu thực hiện sắp xếp bộ máy cán bộ theo vị trí việc làm và tinh giản biên chế

Ngày đăng: 9:52 | 09/05 Lượt xem: 1018

Nằm trong chương trình giám sát chuyên đề năm 2019, sáng ngày 3.5, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ về kết quả tham mưu thực hiện sắp xếp bộ máy cán bộ theo vị trí việc làm và tinh giản biên chế; sắp xếp thôn, khối phố. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố ông Nguyễn Duy Ân và ông Trình Minh Đức – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ.

Quang cảnh buổi giám sát
Quang cảnh buổi giám sát

Năm 2018 là năm triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh và Thành ủy Tam Kỳ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phòng Nội vụ thành phố đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các Kế hoạch, xây dựng các Đề án về tinh giản biên chế trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; sắp xếp kiện toàn các tổ chức Hội quần chúng; Phương án sắp sếp tổ chức lại thôn, khối phố; Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông, giải thể Trung tâm phát triển các khu cụm, công nghiệp và TMDV... Về cơ cấu đội ngũ cán bộ CCVC trực thuộc UBND thành phố: hiện nay đối với cơ quan chuyên môn có 138 người trong đó biên chế 116 người; đơn vị sự nghiệp có 79 người trong đó biên chế 69 người; các tổ chức Hội có 10 người trong đó có 1 biên chế. 13 xã, phường có số lượng biên chế giao 311 trong đó biên chế đã thực hiện 241. Căn cứ vào trình độ năng lực của từng CBCCVC và vị trí việc làm của đơn vị, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí, phân công công việc đối với từng CBCCVC phù hợp với trình độ chuyên môn. Việc đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Từ 2016 đến cuối 2018 đã có 7 CBCCVC được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ; 28 người được đi bồi dưỡng quản lý Nhà nước theo ngạch bậc; 25 người đi bồi dưỡng cao cấp LLCT và 111 người bồi dưỡng trung cấp LLCT. Ngoài ra cũng đã có 588 lượt CBCC thành phố, 792 lượt CBCC và người hoạt động không chuyên trách xã, phường được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Về triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy cán bộ theo vị trí việc làm, tinh giản biên chế: hiện nay đa số các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố đều bố trí CBCC và người lao động trên định mức của Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Theo đó, Đề án vị trí việc làm năm 2019 là 116 biên chế và 8 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nhưng thực tế có 138 người làm việc. Việc sắp xếp lại thôn, khối phố cũng đã hoàn thành trước ngày 31/3/2019. Toàn thành phố sau khi sắp xếp đã giảm từ 109 thôn, khối phố xuống còn 85 thôn, khối phố và giảm 159 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố.

Trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được giao chưa đảm bảo định mức theo quy định, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục đào tạo; hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đặc thù số lượng vẫn còn nhiều; một số xã, phường phân công, bố trí người hoạt động không chuyên trách đã quá tuổi và chưa có đội ngũ kế cận; việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị và tuyển dụng công chức cấp xã còn chậm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Nội vụ thành phố; đồng thời yêu cầu Phòng Nội vụ cần có đề xuất về việc quản lý đội ngũ không chuyên trách ở xã, phường; kiên quyết cắt giảm, cho nghỉ việc những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn. Quan tâm tạo điều kiện cho CBCCVC các phòng ban tham gia các lớp học lý luận chính trị để nâng cao trình độ nhận thức. Dự nguồn bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, đơn vị và xã, phường đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: BÍCH LIÊN

Nguồn tin: https://tamkyrt.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập